Blandarskopa

Skopa för blandning av cement, betong eller andra material. Cementblandarskopan har ett doseringsutrymme som rymmer 80 liter längst fram. Doseringsutrymmet fylls och eventuell råge skakas bort, därefter öppnas luckan in till blandningsutrymmet och materialet rinner in till omröraren som drivs hydrauliskt.