Kantskärarskopa

Redskaparna har gjort en skopa för att skära bort torv och grus från vägkanterna. Genom att skopan har tre st fästen så kan den flyttas så att den kommer att vara helt bredvid hjullastaren vilket gör att skopan går i dikeskanten medan hjullastaren kör på ”släta” vägen. Genom skopans långsmala form kan man enkelt tippa materialet bakifrån på en lastbil, därigenom behöver inte hela vägen stängas av när kantskärarskopan ska tömmas.