Isrivare

Redskaparnas isrivare är ett resultat av våra kunders önskemål och våra egna studier. Det visar sig främst beträffande skärvinkeln och bladets konstruktion. Isrivarbladet är konstruerat för att tåla kraftiga tag. Genom att Redskaparnas isrivare är så kraftigt byggda blir de samtidigt tunga. Det är en fördel eftersom man inte behöver trycka så hårt med hjullstaren så att man tappar både styrning och drift från framhjulen. Om man ändå vill ha mer vikt kan man montera en extra viktlåda i efterhand.

Redskaparnas isrivarblad har dubbelverkande chockventil för att skona bladet, hydraulcylindrarna och hydraulsystemet.